Hidraqua
Periodisme, passe el que passe

Redacció

La Marina Plaça és un diari digital que s’edita a La Marina Alta. El responsable de la redacció és Sergi García i de l’edició en valencià, Artur Balaguer.

Per a posar-se en contacte amb la redacció, escriure a redaccion@lamarinaplaza.com

La Marina Plaça. Noticies. Diari de la Marina Alta.