LA MARINA PLAZA

DÉNIA Clàssics
Periodisme, passe el que passe

La Universitat d’Alacant avala la rendibilitat del tren Dénia-Gandia

  • Un estudi de la institució acadèmica conclou que l’estació de Dénia rebria 520.000 viatgers anuals, un 30% més dels que esgrimeix el Ministeri de Foment per argumentar la inviabilitat del projecte

Un estudi de la Universitat d’Alacant encarregat per l’Ajuntament de Dénia per a completar els treballs de redacció del Pla General Estructural contradiu els resultats de l’estudi informatiu de la línia ferroviària Alacant-València del Ministeri de Foment que afirmen que la baixa demanda potencial de viatgers fa que l’execució de la infraestructura no siga rendible socioeconòmicament.

La concentració pel tren celebrada recentment a Dénia.

L’estimació de Foment xifra en 363.000 els viatgers que utilitzarien l’estació del Tren de la Costa a Dénia anualment. Els càlculs de l’estudi de la Universitat d’Alacant, però, llancen una demanda potencial molt més gran que posa en qüestió la conclusió de que la infraestructura no és rendible.

La Universitat d’Alacant ha tingut en compte en el seu estudi dos horitzons. Un es situa en el 2020, any en què funcionarien els serveis de Rodalies de Dénia amb València en la línia C-1 després de la realització de la fase 1 (Gandia-Oliva) i la fase 2 (Oliva-Dénia), segons el cronograma de l’estudi informatiu del Ministeri de Foment. En este horitzó 2020, l’estimació de viatgers a l’any que utilitzaria esta línia des de l’estació de Dénia és de 520.000, un 30% més del que calcula Foment.

A més, segons l’estudi de la universitat, s’espera que esta xifra seguisca augmentant anualment en funció del creixement demogràfic previst en la comarca, arribant als 540.000 viatgers en l’horitzó 2030, any en què es produiria, segons l’informe de Foment, la connexió Dénia-Alacant amb un ample de via internacional.

La regidora de Territori i Qualitat Urbana, Maria Josep Ripoll, va lliurar ahir este informe de la Universitat d’Alacant als membres de la comissió informativa i va exposar la necessitat de traslladar-li’l al Ministeri de Foment, i també a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i vertebració del Territori, perquè s’incorpore a l’expedient del Tren de la Costa amb l’objectiu que es reconsidere la demanda potencial de viatgers i, per tant, les conclusions sobre la viabilitat socioeconòmica de la infraestructura.

Cal recordar que en un ple extraordinari celebrat en agost de 2016 es va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics la proposta d’al·legacions a l’estudi informatiu del Tren de la Costa, sense que hui s’haja rebut cap contestació.

El primer punt d’esta proposta era, precisament, sol·licitar a la Subdirecció General d’Infraestructures del Ministeri de Foment nous estudis de rendibilitat i viabilitat del projecte, incorporant noves variables i valors a l’estudi inicial que reflectiren “la realitat d’aïllament territorial que pateixen els 200.000 habitants de la Marina Alta i el número potencial de visitants-turistes que accedirien a la comarca si estiguera connectada per via fèrria amb les dues capitals de província més pròximes, València i Alacant”.

Estudi d’un canvi d’ubicació de l’estació

L’informe de la Universitat d’Alacant analitza també les alternatives de traçat de la línia i d’ubicació de l’estació que planteja l’estudi de Foment, concloent que l’opció 3C -que situa l’estació costat de l’actual via del TRAM, en les proximitats de l’àrea sociosanitària de la Pedrera- és la ubicació idònia per a una línia de rodalies.

Atès que este plantejament no coincideix amb l’elecció inicial de l’ajuntament, que es va decantar per l’alternativa 3D del Tren de la Costa, que situa l’estació passant al voltant del límit dels termes municipals de Dénia i Pedreguer, en la zona de la Sella, es va proposar ahir pels membres de la comissió estudiar detingudament les dues propostes.

Deixa el teu comentari

Contingut patrocinat
La Marina Plaça. Noticies. Diari de la Marina Alta.