LA MARINA PLAZA

Feslalí Alcalalí en Flor
Periodisme, passe el que passe
Publicat: dijous, 20 abril, 2017

Pedreguer reduix el nivell d’endeutament del 75% al 28% en cinc anys

  • El tancament del pressupost de 2016 deixa el major romanent de tresoreria en anys i confirma la millora de la situació financera municipal

L’Ajuntament de Pedreguer ha tancat l’exercici 2016 amb un superàvit del romanent de tresoreria (és a dir, allò pendent de cobrament menys allò pendent de pagament) de 2.399.947,59 €, xifra superior al de qualsevol exercici anterior (1.480.006,55 € en 2015, 1.724.841,27 en 2014). Així ho ha posat de manifest la liquidació del pressupost municipal corresponent a l’exercici 2016. En l’anualitat passada ha disminuït allò pendent de pagament respecte de l’anterior en més de 100.000 €, alhora que els fons líquids han crescut en més de 700.000 € (situant-se en 1.515.120,35 €), cosa que incideix directament sobre l’esmentat romanent.

Un ple de l’Ajuntament de Pedreguer.

L’equip de govern destaca que les mesures adoptades, com ara la contracció de les despeses en general i la consecució de nous ingressos (per exemple, els provinents de la canonada d’aigua de la Comunitat de Regants o de l’actualització dels valors cadastrals), han permès tancar l’exercici de 2016 amb un resultat pressupostari positiu de 1.018.994,76 €, a l’igual que en els darrers anys des del 2012, quan s’assolí el superàvit per primera vegada des de 2007.

Esta situació ha suposat que l’Ajuntament haja complert amb escreix l’objectiu de dèficit exigit a les entitats locals, cosa que li ha possibilitat acollir-se a avantatges establerts per la legislació vigent, guanyar fiabilitat financera a l’hora de concertar préstecs o utilitzar el romanent de tresoreria per a despeses generals.

Pel que fa a la regla de la despesa, també s’ha complert en la liquidació del pressupost de 2016, amb un resultat de 5.660.757,35 €, per davall de la despesa màxima admissible resultant de la liquidació del 2015 i l’increment de l’1’8% (és a dir, 6.413.867,17 €).

El nou repte: deixar a zero el deute en dos anys

A més, la bona situació de les finances municipals ha permés al municipi reduir el nivell d’endeutament. Així, si aquest se situava en el 75% al 2011, el capital viu pendent d’amortitzar a 31 de desembre de 2016 és de 2.174.450,88 €, és a dir que ha passat a situar-se en el 28%. De fet, segons les previsions de l’àrea d’Hisenda, es preveu que la inversió de part del romanent de tresoreria en l’amortització anticipada de deute i el fet de no haver sol·licitat nous préstecs faça possible reduir a zero l’endeutament municipal en un termini de dos anys.

També s’ha reduït de manera notable el termini de pagament a proveïdors, que ha passat dels 13 mesos de 2011 als 16,84 dies de 2016.

Sergi Ferrús, alcalde i regidor d’Hisenda, ha valorat molt positivament el resultat pressupostari de l’exercici 2016. Així, ha declarat que “sempre és satisfactori liquidar positivament, i molt més si ho venim aconseguint des de 2012 i el resultat és tan significatiu com el de la liquidació del 2016, que es situa en rècord històric dels darrers 12 anys”. “Això vol dir”, ha afegit, “que l’equip de govern i l’Ajuntament estan fent les coses com cal, treballant amb prudència i sentit de la responsabilitat de la mà dels serveis financers de la casa, als quals cal agrair el seu treball constant i rigorós”.

Deixa el teu comentari

Contingut patrocinat
La Marina Plaça. Noticies. Diari de la Marina Alta.