LA MARINA PLAZA

Feslalí Alcalalí en Flor
Periodisme, passe el que passe
Publicat: diumenge, 5 març, 2017

Els tribunals consagren que les colònies del Montgó no poden transformar-se en xalets

  • Una sentència al·ludeix al “patrimoni cultural valuós” dels lots agrícoles creats en 1922 i determina que “no es poden admetre, en cap cas, actuacions encaminades a l’edificació encoberta de vivendes destinades a un ús residencial”

Les colònies agrícoles creades en el Montgó el 1922 constitueixen un valor en si mateix, no només com a testimoni d’una època sinó també pel que paisajísitica i mediambientalment aporten a l’actual parc natural si es conserven en els termes en què van ser concebudes. Ja ho diu el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) del Montgó, però té també ara la seua ratificació en els tribunals. Una sentència del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de la Comunitat Valenciana conclou, entre altres coses, que en les colònies “no es poden admetre, en cap cas, actuacions encaminades a l’edificació encoberta de vivendes destinades a un ús residencial i sense vinculació amb la conservació del patrimoni cultural que constitueixen “les pròpies colònies.

Part del l’àrea abancalada de les colònies agrícoles.

La decisió judicial no és nova, data de l’any 2010, però transcendeix ara com a part del llarg litigi mantingut pel propietari d’una de les colònies que la va transformar substancialment convertint-la en xalet.

Cal recordar que este tema ja està resolt. Recentement, una sentència ferma va resoldre la denuncia interposada per Acció Ecologista Agró dando la razón a esta organizacióń. El fallo declara ilegal la vivienda y obliga a su demolición.

L’altra sentència, la de 2010 que consagra la prohibició de transformar les colònies en xalets, és conseqüència d’un recurs dels propietaris contra la decisió de la Gerència d’Urbanisme de l’Ajuntament de Dénia de denegar-li la llicència d’obres l’any 2006. També en este cas ixen mal parats els propietaris, ja que es desestimava íntegrament el seu recurs i se’ls condemnava a costes.

La decisió al·ludia al fet que les colònies “tenen la consideració de patrimoni cultural valuós”. De fet, la memòria del PORN del Montgó les cita com “una altra de les rellevants oportunitats per a la conservació, i fins i tot per a la posada en valor del paisatge” del parc natural. “L’actual abandonament de les vivendes de la colònia i els abancalaments deteriora un patrimoni cultural de gran rellevància per a l’àmbit d’estudi i la Comunitat Valenciana en general”, afegeix.

És per això que “la reconstrucció de part dels bancals i la posada en marxa de programes que permeten tornar a cultivar parts testimonials de la colònia es converteix en un important potencial per al paiisaje del Montgó, atès que pot introduir diversitat en el paisatge i els ecosistemes, recuperar formes de cultiu i aprofitaments ja en desús, conservar un patrimoni cultural de gran importància i fins i tot afavorir la protecció de l’àmbit d’estudi davant els incendis forestals, una de les majors amenaces per a la consecució dels objectius dell parc natural”.

Deixa el teu comentari

Contingut patrocinat
La Marina Plaça. Noticies. Diari de la Marina Alta.