LA MARINA PLAZA

Feslalí Alcalalí en Flor
Periodisme, passe el que passe
Publicat: dissabte, 4 març, 2017

Un altre suspens a Marina Salud

  • El servei d’Urgències de l’hospital no passa l’auditoria de la inspecció, que, entre altres múltiples deficiències, detecta esperes de més de 24 hores
  • La concessionària menysprea la feina dels inspectors, atribueix el mal resultat a una epidèmia de grip i presentarà al·legacions

L’hospital de Dénia, en continu punt de mira de la Conselleria de Sanitat pel malestar ciutadà amb el servei que presta la seua concessionària Marina Salud, torna a suspendre. El seguiment a què l’ha sotmès l’administració continua corroborant els pobres resultats de la prestació sanitària de la Marina Alta, mentre continuen les demandes de rescat. L’última, esta mateixa setmana, la decisió adoptada por la Xarxa d’Alcaldes i la Plataforma per la Defensa de la Sanitat Pública de la Marina Alta de convocar una concentració a València per a demanar-li a la conselleria la reversió.

Accés d’Urgències a l’hospital de Dénia

En el marc d’esta tasca de control de la Generalitat, que ha insistit que la sanitat comarcal serà gestionada novament per la conselleria abans d’acabar la legislatura, l’any passat l’equip de l’Alta Inspecció sanitària va auditar el funcionament del servei d’Urgències de l’ hospital, sense dubte el punt més crític, almenys pel que fa a queixes. L’informe ja està elaborat i, a falta de les al·legacions que puga presentar Marina Salud, és demolidor. Ho ha donat a conèixer el comitè d’empresa de Marina Salut, que ressalta que és “el tercer colp de l’any per als gestors de la concessionària, juntament amb l’Enquesta de Risc Psicosocial i l’Informe de la Intervenció General de la Generalitat.

Els inspectors de Sanitat s’han analitzat les memòries del servei, les plantilles i els protocols d’actuació mèdics i d’infermeria de Marina Salut, així com les queixes del Comitè d’Empresa per elaborar el seu informe, analitzant entre altres aspectes els recursos humans i materials, la organització, la rotació de la plantilla i indicadors d’activitat. I ha trobat nombroses deficiències i anomalies en el funcionament de les Urgències de l’Hospital de Dénia.

Plantilla escassa i inestable

Especialment preocupants, segons el comitè d’empresa, són els alts índexs de rotació del personal d’infermeria, auxiliars i especialment en zeladors. L’informe apunta dèficits en Infermeria i en els MIR (Metges Interns Residents) que estarien insuficientment tutelats, i realitzen funcions d’adjunt. També detecta un elevat número de queixes per la demora en la prestació del servei, així com en la utilització de l’àrea d’urgències com a zones d’hospitalització, amb deficiències en l’Observació, que es veu obligada a suportar pacients de major gravetat de la que els hauria d’estar assignada. Fa esment a problemes amb l’aplicació del Codi Infart i en els temps d’espera per ser atesos de patologies diverses. Entre les recomanacions de l’informe destaca la necessitat d’incrementar l’estabilitat de la plantilla al Servei d’Urgències. Ara s’obri un termini perquè Marina Salud presente les seues al·legacions a l’acta d’inspecció.

El comitè d’empresa destaca que la inspecció es va fer en el març, “d’un període que podríem considerar de tranquil·litat assistencial en el servei d’Urgències”, fora de l’època de grips i de les puntes assistencials que es produeixen en els mesos d’estiu, en una zona tan turística com la Marina Alta. “Estava recent la rebel·lió dels residents MIR de Medicina de Família i Comunitària, que a punt va estar de costar-li la docència al departament de Salut de Dénia”.

La visita va tindre lloc poc temps després del col·lapse d’urgències de l’estiu del 2015, i en part motivada per eixe motiu. Quan ja s’havien introduït les primeres mesures correctores, havia sigut cessat al cap de servei d’Urgències, canviat a la directora mèdica, i un segon i efímer cap de servei havia abandonat el seu lloc argumentant “motius personals”.

Esta última dimissió va ser, probablement, determinant perquè la mercantil començara a solucionar el problema del personal mèdic, principalment, encara que per als representants dels treballadors aquell reforç de plantilla va ser insuficient, ja que no va arribar acompanyat d’un increment de contractació en altres categories, com reflecteix l’informe, però que sí va aconseguir mitigar en part la pressió assistencial en l’estiu del 2016, millorant els temps d’atenció.

Més d’un dia esperant llit

L’informe finalitza assenyalant que hi ha un alt percentatge de pacients que han d’esperar més de 24 hores per a ser ingressats en un llit d’hospitalització o en la UCI. “Esta dada ens sembla intolerable, si tenim en compte que és un dels hospitals amb pitjor ràtio de llits per habitant i habitualment sol mantindre tancats llits d’hospitalització, gran part de l’any”, denuncia el comitè d’empresa.

D’altra banda, l’informe encarregat per la Direcció General d’Alta Inspecció corrobora, des d’una altra òptica, els resultats de la recent enquesta de riscos Psicosocial, les dades del qual van donar a conèixer la setmana passada, després de la intervenció de la Inspecció de Treball, ja que la gerència es negava a lliurar-la. Destaca en l’enquesta que els treballadors estan insatisfets amb la manera en què es gestiona Marina Salud i amb l’alta càrrega mental que suporten, ja que es veuen obligats a prendre decisions ràpides i complexes que impliquen una gran responsabilitat. Sent un altre clar reflex de la falta de personal que s’aprecia en l’acta dels inspectors de sanitat.

En definitiva, “la Inspecció de Sanitat li dóna un nou colp als gestors de Marina Salut, que s’afegeix al recent tancament de l’especialitat de Neurocirurgia, als mals resultats de l’enquesta de risc psicosocial i a l’auditoria de la Intervenció General de la Generalitat, que xifra en 107 milions el deute contret de la concessionària amb la Conselleria”, conclou el comitè, que reclama a la conselleria” que accelere al màxim la presa de decisions en este departament, tenint en compte la urgent situació assistencial, laboral i econòmica que presenta”.

Marina Salud menysprea la feina dels inspectors i atribueix el mal resultat a una epidèmia de grip

El comunicat del comitè d’empresa té la seua rèplica en un altre posterior emès per la concessionària Marina Salud, que es reprodueix íntegre a continuació:

Tot i les valoracions tendencioses realitzades per una part del Comitè d’Empresa, ens trobem davant d’un informe preliminar, sobre una visita realitzada fa un any, en ple període d’epidèmia de la grip. Des de llavors no s’ha rebut cap sol·licitud d’informació o aclariment per part de l’organisme competent, i sense tindre en compte totes les mesures realitzades des de la visita, que és el veritable objectiu de la inspecció.

Marina Salud no està d’acord amb les conclusions d’este organisme per la seua falta de rigor, ja que en cap cas estableix la justificació normativa de les mateixes, és a dir en quina norma, criteri legislatiu o altres arguments assistencials, o no, es basa per obtindre estes conclusions. Per tant tenen un marcat biaix subjectiu i una completa falta de rigor científic.

Les dades exposades en relació amb la rotació del personal, són totalment errònies i exagerades. En el servei d’Urgències, igual que en la resta del Departament de Salut, Marina Salud està complint amb allò acordat amb els representants sindicals en el conveni col·lectiu de Marina Salud en relació a l’estabilitat laboral, i el percentatge de personal indefinit de la plantilla estructural en la data de realització de l’informe superior al 86,74%. A més, dir que la plantilla de facultatius d’Urgències, en juny del 2016 va augmentar en més d’un 20%, i la plantilla d’Infermeria en més d’un 10%, mantenint-se des de llavors, amb l’objectiu aconseguit de millorar l’assistència en el servei d’Urgències.

Segons dades publicades per la pròpia Conselleria de Sanitat, l’Hospital de Dénia va atendre gairebé 57.000 urgències el 2016. El 83,16% d’estes urgències van ser ateses en els temps que marquen els protocols internacionals, per damunt de la mitjana de la Conselleria d’ Sanitat, que està en el 81,88%.

En relació amb les crítiques a les infraestructures del servei d’urgències, és sorprenent que l’hospital de Dénia siga un exemple per al Ministeri de Sanitat, que utilitza les imatges i fotos de l’Hospital i del Servei d’Urgències, en les guies d’Unitat d’Urgències Hospitalàries”, i no ho siga així per a la Direcció General de l’Alta Inspecció.

Les incongruències i errors de l’informe de la DGAIS són múltiples. A tall d’exemple, fins i tot s’aprecia un desconeixement dels propis protocols de funcionament de la conselleria en dir que els facultatius MIR de segon any (R2), no poden donar altes, quan sí que ho permet la normativa autonòmica en els protocols establits i difosos a tots els organismes hospitalaris. La pròpia Unitat Docent d’Alacant ha felicitat a l’Hospital de Dénia per la formació i tutela que es fa als Metges Interns Residents.

Marina Salud vol informar que realitzarà les oportunes al·legacions perquè es resolguen els errors de l’informe emès per la Direcció General de l’Alta Inspecció Sanitària, i reivindica que en estos moments d’incertesa, totes les institucions actuen amb el màxim rigor i objectivitat, per no generar innecessàriament confusió i malestar ni en els professionals ni en els pacients de la comarca de la Marina Alta.

Contingut patrocinat
La Marina Plaça. Noticies. Diari de la Marina Alta.