LA MARINA PLAZA

Benissa Fira i Porrat 2018
Periodisme, passe el que passe
Publicat: divendres, 24 febrer, 2017

Les llicències d’obra van créixer un altre 25% l’any passat a Xàbia

  • Les dades del balanç anual d’Urbanisme constaten l’increment de l’activitat, però també les dificultats del departament per desembossar-se: arrossega 2.241 expedients pendents de resoldre del període 2012-2015

A mesura que el sector va donant per superada la crisi econòmica, va reprenent la seua activitat. Com a mínim a Xàbia, on ja fa alguns anys que va remuntant el ritme de construcció. Tot i que no s’arriba encara als nivells dels anys de la bombolla, l’increment de l’activitat és a més important en este municipi. Durant 2016, el número de llicències d’obra va créixer un 25% respecte a l’any anterior. És una de les principals conclusions del balanç anual del departament municipal d’Urbanisme i Obres de l’Ajuntament, donat a conèixer per la regidora Isabel Bolufer.

Una vista aèria de Xàbia, amb la platja de l’Arenal en primer terme.

En l’apartat de concessió de llicències, se n’han atorgat 109 d’obra major, el que suposa un 25% més que l’anterior exercici, i altres 138 d’obra menor. Tanmateix, la regidora va admetre que la situació en el departament és complexa, ja que s’arrosseguen un total de 2.241 expedients que van quedar sense resoldre en els anys 2012-2015 i que ara cal revisar per tal de vore si han caducat. De moment, l’any passat es van escometre una sèrie de canvis organitzatius i sembla que s’avança en la bona direcció.

Així mateix, el document ressenya l’impuls donat al departament de disciplina urbanística, que ha obert 68 expedients d’infracció en l’últim any, dels quals 10 es consideren molt greus. En total, s’han paralitzat 28 obres i s’han imposat sis multes coercitives.

La regidora d’Urbanisme, Isabel Bolufer.

Altres aspectes que apunta l’informe urbanístic és el referit a la tramitació de subvencions per un import de 562.659 euros o els 1.166 parts de treball per a la seua resolució per la Brigada d’Obres Municipal, així com 361 incidències per enllumenat públic.

Pel que fa a l’atenció ciutadana, s’han realitzat 2.140 atencions presencials amb cita prèvia, atès 15.356 telefonades externes i 12.974 atencions personalitzades. Altres activitats que es gestionen des d’Urbanisme i Obres són la recepció d’urbanitzacions, supervisió de projectes de ciutat, supervisió d’obres i els treballs per a la conservació i manteniment d’edificis municipals. També l’emissió de certificats de compatibilitat urbanística, l’emissió de llicències ambientals o la supervisió que les declaracions responsables per obra menor s’ajusten a la realitat.

Avanços en la revisió del PGOU

D’altra banda, el balanç anual dóna una idea també de l’avanç dels treballs de revisió del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), amb 23 reunions de seguiment dels treballs i dues visites a la Conselleria de Vivenda per coordinar el procés. La regidora d’Urbanisme, Isabel Bolufer, ha avançat que l’equip redactor ja ha presentat el document tècnic per a la versió preliminar del PGOU i que, si tot discorre segons el previst, en abril es podrà exposar al públic.

Deixa el teu comentari

Contingut patrocinat
La Marina Plaza. Noticias. Diario de la Marina Alta.