LA MARINA PLAZA

Feslalí Alcalalí en Flor
Periodismo, pase lo que pase
Publicado: lunes, 3 julio, 2017

En resposta a la CUP

COMPROMÍS PER PEDREGUER

Arran del desafortunat comunicat publicat per la CUP, i malgrat que considerem que hi ha qüestions més importants a què dedicar el temps (com ara treballar per reduir el deute de Pedreguer, que gràcies a la gestió de Compromís al cadavant de la Regidoria d’Hisenda i al treball del personal municipal ha passat de ser del 75% al 2011 al 16% ara), des de Compromís per Pedreguer considerem convenient fer-hi alguns aclariments, atés el biaix i la poca fonamentació de les afirmacions que s’hi contenen.

1. Des de Compromís ratifiquem la convicció que la moció de la CUP per tal d’acabar amb l’assistència de representants municipals als principals actes religiosos de les Festes de juliol és una mostra clara d’oportunisme, en la mesura que la proposta ha estat realitzada a menys de dues setmanes de l’inici de les Festes. És ben curiós que si de setembre (l’última vegada que es tractà la qüestió) a ara “hi ha (hagut) molts plenaris per a fer altres propostes” al respecte de la qüestió, com afirmà llavors el portaveu de la CUP, David Prats, és ben curiós, dèiem, que s’haja deixat la cosa per a última hora, a simplement 8 dies del pregó. Per què no abans i amb més temps per tractar-la?

2. La simple voluntat intenció de crear polèmica i generar titulars de premsa es veu confirmada també (a banda de pel fet que des reiterats comunicats de la CUP al respecte, als quals no tenim més remei que respondre…) pel fet que la qüestió havia estat tractada ja en 2 ocasions en aquesta legislatura, sense cap resultat concloent, raó per la qual, atés que no ha canviat res des de l’última vegada que va tractar-se a ara, no s’entén per quina raó es torna a presentar, en forma pràcticament idèntica a la primera ocasió que va tractar-se el tema al Ple (juliol de 2015).

3. La proposta de la CUP es presenta directament al registre d’entrada de l’Ajuntament, sense cap consulta prèvia ni proposta de diàleg, per la qual cosa resulta ben evident que no hi ha cap voluntat d’arribar a un acord. És per això que decidim no presentar-hi cap esmena parcial.

4. El mateix dia del Ple, a pregunta de la CUP, responem que Compromís anava a prendre la mateixa postura que en l’última ocasió en què s’havia debatut la qüestió (al setembre de 2016), com efectivament fou el cas. Com férem llavors, defensàrem novament el protocol d’assistència a actes religiosos esmentat, i que preveu l’assistència . I el presentàrem a mode d’esmena a la totalitat a la moció de la CUP, en la mesura que, com ja s’ha assenyalat, una esmena parcial no resultava viable. L’esmentat protocol fou rebutjat amb els vots de PP, PSPV i CUP.

5. Des de Compromís, com ja vam assenyalar al Ple, no acabem d’entendre on comença i acaba el sentit de la laïcitat de la CUP, en la mesura que tot i que afirmen voler “separar estrictament la celebració popular de la religiosa”, al mateix temps no posen en dubte “que les Festes de Juliol estiguen associades a algun sant”, que la presència de l’element religiós estiga reflectida al mateix llibre de Festes (que hi apareguen els gojos o la imatge de Sant Bonaventura també és “separar estrictament la celebració popular de la religiosa”?) o que voten ells mateixos com a festius dies escollits per la seua connotació religiosa (fer festa per Sant Blai també és “separar estrictament la celebració popular de la religiosa”?).

6. Com ja hem assenyalat a l’inici, des de Compromís considerem que hi ha qüestions més importants que la de l’assistència als actes religiosos. En aquest sentit, és inqüestionable la important tasca de govern dels regidors i regidores de Compromís a l’Ajuntament de Pedreguer, palesada amb 6. tot un seguit de mesures que s’han posat en marxa des de l’inici de la legislatura i han contribuït a fer de Pedreguer un millor poble. En aquest sentit, entenem la frustració de la CUP amb el fet que algunes de les seues seues propostes no hagen estat materialitzades encara, cosa, però, que pensem que resulta del tot lògica en la mesura que no ocupen el govern (a l’inici de la legislatura rebutjaren l’oferta per incorporar-s’hi, que hauria estat la millor manera de veure realitzat el seu programa, si era això el que pretenien…) i que l’equip de govern ha de prioritzar la mesures que considera més importants i li són pròpies abans que no les secundàries i d’altres grups (especialment quan la generosa incorporació d’aquestes al Pressupost no es veu traduïda en el suport al mateix).

Deja tu comentario

Etiquetas: , ,
Contenido patrocinado
La Marina Plaza. Noticias. Diario de la Marina Alta.